Projekt UNICOM

Hlavní myšlenkou projektu UNICOM je inovovat koncepci jazykového vzdělávání směrem k důsledné garanci kvality a podpoře nadaných studentů a vytvořit optimální podmínky pro rozvoj internacionalizace pedagogických a vědecko-výzkumných činností na UPa.

Klíčové aktivity projektu se zabývají řadou různých forem a aspektů komunikace v AJ, NJ, RJ a ČJ pro profesní účely jak studentů, tak zaměstnanců UPa.

Cílem projektu je vytvoření takového akademického prostředí, které bude účinně napomáhat efektivní komunikaci vědy a odborných disciplin v cizím jazyce a vychovávat absolventy UPa s konkurenceschopnou cizojazyčnou komunikativní kompetencí.

Rozšířit fotografii: 
false