Konference Bc. a Mgr.

Studentské konference
Studentské konference prezentačních dovedností v anglickém jazyce se zúčastňují studenti, kteří v angličtině zpracovali téma související s jejich odborným zaměřením a na úrovni CEFR B1 a toto téma představují přítomnému obecenstvu. Prezentující obdrží záznam jednotlivých vystoupení na DVD.
Obrázek: