Videokonferenční sdílená výuka

Videokonferenční sdílená výuka
Podpůrným nástrojem rozvoje komunikace v cizím jazyce je sdílená forma výuky s partnerskými univerzitními pracovišti v zahraničí. Tato forma výuky umožňuje jednak přímou expozici studentů reálnému mezinárodnímu prostředí a dále bezprostřední ověření jejich připravenosti v něm obstát.
Partnerské instituce:
  • University of Central Lancashire, Preston  - studijní program International Business Communication:
  • University of Haaga-Helia, Helsinki:
  • Agricultural University of Athens (AUA):
  • Uppsala University, Gotland Capmus, Sweden:
  • University of Jyväskylä, Finland:

https://www.jyu.fi/en

  • Universität Leipzig:

www.uni-leipzig.de