Ruština/TORFL

Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka
Jazykové centrum Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury
v Praze nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z ruského jazyka uznaný Hlavním
centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské federace.
Na základě individuálních potřeb lze složit zkoušku ze všeobecného ruského jazyka, z obchodní ruštiny a z ruštiny pro cestovní ruch, a to na různých úrovních, které korespondují s šestistupňovou klasifikací
Rady Evropy.
Zkouška ze všeobecného ruského jazyka:
A1 «элементарный уровень»
A2 «базовый уровень»
B1 «пороговый уровень»
B2 «постпороговый уровень»
C1 «уровень компетентного владения»
Zkouška ze všeobecného ruského jazyka (dětská varianta):
A1 «элементарный уровень»
A2 «базовый уровень»
B1 «пороговый уровень»
Zkouška z obchodního ruského jazyka:
B1 «пороговый уровень»
B2 «постпороговый уровень»
C1 «уровень компетентного владения»
Zkouška z ruského jazyka pro cestovní ruch:
A2 «базовый уровень»
B1 «пороговый уровень»
Charakteristika úrovní zkoušky ze všeobecného ruského jazyka:
A1 «элементарный уровень»
Kandidát je schopen navazovat a udržovat sociální kontakty ve standardních situacích
běžného života; ovládá minimum jazykových prostředků.
A2 «базовый уровень»
Kandidát může řešit praktické úkoly ve standardních situacích běžného života, navazovat a
udržovat mezilidské kontakty; ovládá standardní množství jazykových prostředků.
B1 «пороговый уровень»
Kandidát může řešit praktické úkoly v typických situacích běžného života, v profesní a učební
sféře, udržuje sociálně-obchodní vzájemné působení; ovládá základní prostředky ruského
jazykového systému.
B2 «постпороговый уровень»
Kandidát může rychle řešit úkoly sociálně-obchodního a mezilidského vzájemného působení,
bez problémů rozumí informacím z prostředků masové komunikace; umí užívat různé styly
jazyka.
C1 «уровень компетентного владения»
Kandidát je schopen bez problémů a sebejistě vstoupit v kontakt s nositelem ruského jazyka
jako rodného jazyka v typických situacích běžného života; je schopen nejen přesně
vyjadřovat svou pozici, své emoce a pocity, ale také vztah k faktům, událostem a lidem, a je
také schopen porozumět všem detailům řečového chování nositele jazyka.
Charakteristika úrovní zkoušky z obchodního ruského jazyka:
B1 «пороговый уровень»
Kandidát může řešit minimální množství komunikativních úloh postačujících pro omezenou
komunikaci ve standardních situacích obchodu a komerce.
B2 «постпороговый уровень»
Kandidát může řešit široký okruh komunikativních úloh zajišťujících volnou komunikaci
v situacích profesní sféry.
C1 «уровень компетентного владения»
Kandidát může řešit neomezený počet komunikativních úloh zajišťujících volnou profesní
komunikaci.
Charakteristika úrovní zkoušky z ruského jazyka pro cestovní ruch:
A2 «базовый уровень»
Certifikát určený pro zaměstnance hotelů a turistických komplexů vstupujících do bezprostředního kontaktu s rusky hovořícími turisty.
B1 «пороговый уровень»
Certifikát určený pro manažery cestovních kanceláří a turistických komplexů, kteří mají obchodní kontakty s ruskými partnery.
Zkouška:
Zkouška se skládá z pěti částí:
písemná část: čtení s porozuměním
písemný projev
slovní zásoba / gramatika
poslech
ústní část: ústní pohovor na dané téma
místo konání zkoušky: Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, 160 00 Praha 6 –
Bubeneč
Přípravné kurzy:
Jazykové centrum organizuje v průběhu akademického roku přípravné kurzy k mezinárodním
zkouškám z ruského jazyka, v rámci kterých jsou kandidáti seznámeni s formou testování.
místo konání přípravného kurzu: Multimediální učebna Jazykového centra, Studentská 95,
530 09 Pardubice
Certifikát:
Absolventi zkoušky obdrží certifikát МГУ, им. Ломоносова v Moskvě, který stvrzuje dosaženou jazykovou úroveň. Zkouška z ruského jazyka je certifikovaná Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské federace.
Bližší informace:
Mgr. Radka  Švadláková, Ph.D.
tel.: 466 036 566
Obrázek: