Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera

Anglický jazyk

Bakalářské studijní programy

 • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovně A2 až B1+ dle CEFR (Angličtina pro dopravu) v prvním až čtvrtém semestru nebo ve třetím a čtvrtém semestru (v závislosti na oboru); studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu před prvním ročníkem.

 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk

Magisterské studijní programy

 • povinně volitelné předměty úrovně B1+ až B2+ dle CEFR (Angličtina pro dopravu) v prvním ročníku. Studenti jsou rozřazeni na základě výsledků testu před prvním ročníkem.

 • Volitelné předměty Německý jazyk, Ruský jazyk

Doktorské studijní programy

 • povinné složení ústní zkoušky do konce 4. semestru

 • vstupní úroveň B2 dle CEFR

 • výuka probíhá formou individuálních konzultací

 • ústní zkouška je organizována formou kolokvia za účasti školitele

Požadavky na uznávání zkoušek z jiné fakulty, případně jiného oboru:

Garant předmětu potvrdí uznání zkoušky, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy), že se jedná o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR a doba od složení zkoušky nepřekračuje 3 roky.

V případě zkoušky nebo zápočtu z fakulty jiného zaměření je pro uznání zkoušky nutné ústní přezkoušení na základě textu odpovídajícího současnému oboru studia.

 

Německý jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Ruský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1 dle CEFR, prezenční forma studia

 

Francouzský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka francouzského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Španělský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka španělského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia
Rozšířit fotografii: 
false