DFJP

Dopravní fakulta Jana Pernera
Anglický jazyk
Bakalářské studijní programy
 • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovně A2 až B1+ dle CEFR (Angličtina pro dopravu) v prvním až čtvrtém semestru nebo ve třetím a čtvrtém semestru (v závislosti na oboru); studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu před prvním ročníkem.
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
Magisterské studijní programy
 • povinně volitelné předměty úrovně B1+ až B2+ dle CEFR (Angličtina pro dopravu) v prvním ročníku. Studenti jsou rozřazeni na základě výsledků testu před prvním ročníkem.
 • Volitelné předměty Německý jazyk, Ruský jazyk
Doktorské studijní programy
 • povinné složení ústní zkoušky do konce 4. semestru
 • vstupní úroveň B2 dle CEFR
 • výuka probíhá formou individuálních konzultací
 • ústní zkouška je organizována formou kolokvia za účasti školitele
Požadavky na uznávání zkoušek z jiné fakulty, případně jiného oboru:
Garant předmětu potvrdí uznání zkoušky, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy), že se jedná o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR a doba od složení zkoušky nepřekračuje 3 roky.
V případě zkoušky nebo zápočtu z fakulty jiného zaměření je pro uznání zkoušky nutné ústní přezkoušení na základě textu odpovídajícího současnému oboru studia.
 

Německý jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Ruský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1 dle CEFR, prezenční forma studia

 

Francouzský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka francouzského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Španělský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka španělského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia
Obrázek: