O nás

Jazykové centrum je celouniverzitním pracovištěm se zaměřením na pedagogickou a akademickou činnost v oblasti odborného a akademického cizího jazyka.

Zajišťuje výuku na FChT, DFJP, FES, FEI a FZS a vybraných předmětů na FF v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia: Business English, English in Transport, English in Chemistry, ICT English, Medical English, Fachsprache Deutsch im Wirtschaftsbereich, Fachsprache Deutsch im Vekehrswesen, Fachschprache Deutsch im Chemiebereich, Fachsprache Deutsch im EDV-Bereich, Fachsprache Deutsch im Bereich für Pflegeberufe, научный русский язык в экономической среде, научный русский язык в химической промышленности.

Dále Jazykové centrum poskytuje výuku češtiny pro cizince, obecnou francouzštinu a španělštinu na několika jazykových úrovních.

Studenti mohou využít možnost zapsat si kterýkoli z předmětů cizího jazyka a komunikace jako volitelný předmět, případně si mohou vybrat AJ, NJ nebo RJ ze segmentu volitelných předmětů. Výuka jazyků je zabezpečována lektory včetně rodilých mluvčích, kteří získali rozsáhlé zkušenosti ve firemní výuce, tlumočení, překladu i editaci odborných textů a jazyk pro specifické účely je nedílnou součástí jejich profesní kvalifikace.

Rozšířit fotografii: 
true