Pro uchazeče

Stanete-li se studenty jedné z fakult Univerzity Pardubice, můžete využít nabídku Jazykového centra, které realizuje výuku odborných cizích jazyků (AJ, NJ, RJ) na jednotlivých fakultách univerzity.

Před vstupem do 1. ročníku studia a před začátkem akademického roku je nutné absolvovat rozřazovací testy, které jsou vodítkem pro zápis příslušného předmětu dle jazykové úrovně.

Jaké předměty si studenti mohou zapisovat?

Jak probíhá výuka na jednotlivých fakultách?

Z dalších forem jazykového vzdělávání pak studenti mohou využít:

Simulované konference: Konference PhD, konference Bc. a Mgr.

Rozšířit fotografii: 
false