Seznam zaměstnanců

Vedoucí
Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

Ing.
Andrea
Koblížková
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

andrea.koblizkova@upce.cz
466 036 716
Zástupce vedoucí
Mgr. Pavel Brebera, Ph.D.

Mgr.
Pavel
Brebera
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

pavel.brebera@upce.cz
466 036 483
Tajemník
Mgr. Ilona Bourová,

Mgr.
Ilona
Bourová


Rektorát a celouniverzitní útvary

ilona.bourova@upce.cz
466 036 233
Sekretariát JC
Bc. Eva Ropková,

Bc.
Eva
Ropková


Rektorát a celouniverzitní útvary

eva.ropkova@upce.cz
466 036 341

Koordinátoři pro studium cizích jazyků

pro FES

Mgr.
Jan
Šebek


Rektorát a celouniverzitní útvary

jan.sebek@upce.cz
466 036 671
pro DFJP
Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D.

Mgr.
Yveta
Linhartová
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

yveta.linhartova@upce.cz
466 036 220
pro FEI
Mgr. Markéta Denksteinová

Mgr.
Markéta
Denksteinová


Rektorát a celouniverzitní útvary

marketa.denksteinova@upce.cz
466 036 710, 466 037 209
pro FChT
Mgr. Linda Pospíšilová,

Mgr.
Linda
Pospíšilová


Rektorát a celouniverzitní útvary

linda.pospisilova@upce.cz
466 036 483
pro FZS
Mgr. Zuzana Bezdíčková,

Mgr.
Zuzana
Bezdíčková


Rektorát a celouniverzitní útvary

zuzana.bezdickova@upce.cz
466 036 220
pro češtinu jako cizí jazyk
Mgr. Libuše Paseková Jelínková

Mgr.
Libuše
Paseková Jelínková


Rektorát a celouniverzitní útvary

libuse.pasekovajelinkova@upce.cz
466 036 386
pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
Mgr. Věra Culková,

Mgr.
Věra
Culková


Fakulta filozofická

Vyučující

MPhil.
Zaan
Bester


Rektorát a celouniverzitní útvary

zaan.bester@upce.cz
466 036 139
Mgr. Radka Švadláková, Ph.D.

Mgr.
Radka
Švadláková
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

radka.svadlakova@upce.cz
466 036 566
Mgr. Irena Podlásková,

Mgr.
Irena
Podlásková


Rektorát a celouniverzitní útvary

irena.podlaskova@upce.cz
466 036 483
Mgr. Šárka Zikešová,

Mgr.
Šárka
Zikešová


Rektorát a celouniverzitní útvary

sarka.zikesova@upce.cz
466 036 670

Mgr.
Jitka
Suchardová Nováková
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

jitka.suchardovanovakova@upce.cz
466 036 671

Mgr.
Attila Béla
Pató
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

attilabela.pato@upce.cz
466 036 650, 466 036 670

Mgr.
Petr
Stránský
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

petr.stransky@upce.cz
466 036 225
Mgr. Michal Šašma, Ph.D.

Mgr.
Michal
Šašma
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

michal.sasma@upce.cz
466 036 798
Mgr. Šárka Boušková,

Mgr.
Šárka
Boušková


Rektorát a celouniverzitní útvary

sarka.bouskova@upce.cz

PhDr.
Eva
Kroupová


Rektorát a celouniverzitní útvary

eva.kroupova@upce.cz

Mgr. et Mgr.
Marcel
Pikhart
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

marcel.pikhart@upce.cz
466 036 672

PaedDr.
Mária
Sekeráková


Rektorát a celouniverzitní útvary

maria.sekerakova@upce.cz

Mark
Lovas
,
Ph.D.


Rektorát a celouniverzitní útvary

mark.lovas@upce.cz
466 036 798
Mgr. Jana Nejezchlebová,

Mgr.
Jana
Nejezchlebová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.nejezchlebova@upce.cz
466 036 798

Mgr.
Šárka
Psotková


Rektorát a celouniverzitní útvary

sarka.psotkova@upce.cz

Mgr.
Filipa
Valová


Rektorát a celouniverzitní útvary

filipa.valova@upce.cz