Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anglický jazyk

Bakalářské studijní programy

 • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovní A2+ - B2+ dle CEFR dle příslušných studijních plánů; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • výuka je zaměřena na odborný jazyk pro specifické účely (Angličtina pro obory elektro a IT) a akademickou angličtinu (Angličtina pro akademické účely); vybrané předměty zahrnují moduly sdílené videokonferenční výuky se zahraničními partnerskými univerzitami

Navazující magisterské studijní programy

 • povinný jeden předmět Angličtina pro obory elektro a IT z nabídky JC v úrovních B1 + - C1; studenti se zapisují na základě výsledku rozřazovacího testu
 • volitelné předměty Anglický jazyk pro obory elektro a IT

Doktorský studijní program

 • povinný předmět Angličtina pro vědecké pracovníky, výstupní úroveň B2+; zakončení formou prezentace na simulované vědecké konferenci 

Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru

Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:

 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky

 

Německý jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Ruský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1 dle CEFR, prezenční forma studia

 

Francouzský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka francouzského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Španělský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka španělského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Rozšířit fotografii: 
false