Akademické psaní v AJ

Academic Writing

Akademický písemný projev a proč se jím zabývat

Cílem oddílu  Academic Writing je poskytnout vhled do specifik akademického písemného projevu v angličtině, který se řídí jak obecnými konvencemi v rámci této stylistické kategorie, tak konvencemi příslušného vědního oboru.

Oddíl AW poskytuje odkazy na související materiály a je určen všem, kdo se potřebují podrobněji seznámit s problematikou relevantních žánrů, stylistiky a lexiko-gramatických struktur adekvátních tomuto projevu, včetně kulturního kontextu.

Kvalitně formulovaný text pomáhá autorovi dosáhnout svého cíle. Účinné zvládnutí akademického projevu v angličtině znamená pak zkvalitnění schopnosti argumentace, oslovení čtenáře, formulování problému a vlastního stanoviska.

Key words: stylistics, genres, lexico-grammatical structures, text organization, conventions, clause and sentence structure, paragraph structure, language pragmatics

Types of academic texts:

Book

Conference paper

Review

Dissertation

Thesis

Essay

Explication

Research Article/Paper

Technical Report

Translation

·  Simple academic text categories:

Reading list

Assignment

Abstract

Essay

Resumé

Poster

Presentation

Important websites:

Academic Writing – Waylink English: information, resources, exercises for students and teachers

http://www.waylink-english.co.uk/?page=60000

Harvard System of Referencing Guide

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Academic  Phrasebank  –  University of Manchester:  general resource for academic writers

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/index.htm

Andy Gillet: Using English for Academic Purposes:  A Guide for Students in Higher Education

http://www.uefap.com/

Dartmouth College:  What is an academic paper?  - difference between writing at university and high school

http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/what.shtml

University of Toronto: Advice on Academic Writing

http://www.writing.utoronto.ca/advice/

Rozšířit fotografii: 
false