Akademické psaní v AJ

Academic Writing
Akademický písemný projev a proč se jím zabývat
Cílem oddílu  Academic Writing je poskytnout vhled do specifik akademického písemného projevu v angličtině, který se řídí jak obecnými konvencemi v rámci této stylistické kategorie, tak konvencemi příslušného vědního oboru.
Oddíl AW poskytuje odkazy na související materiály a je určen všem, kdo se potřebují podrobněji seznámit s problematikou relevantních žánrů, stylistiky a lexiko-gramatických struktur adekvátních tomuto projevu, včetně kulturního kontextu.
Kvalitně formulovaný text pomáhá autorovi dosáhnout svého cíle. Účinné zvládnutí akademického projevu v angličtině znamená pak zkvalitnění schopnosti argumentace, oslovení čtenáře, formulování problému a vlastního stanoviska.
Key words: stylistics, genres, lexico-grammatical structures, text organization, conventions, clause and sentence structure, paragraph structure, language pragmatics
Types of academic texts:
Book
Conference paper
Review
Dissertation
Thesis
Essay
Explication
Research Article/Paper
Technical Report
Translation
·  Simple academic text categories:
Reading list
Assignment
Abstract
Essay
Resumé
Poster
Presentation
Important websites:
Academic Writing – Waylink English: information, resources, exercises for students and teachers
Harvard System of Referencing Guide
Academic  Phrasebank  –  University of Manchester:  general resource for academic writers
Andy Gillet: Using English for Academic Purposes:  A Guide for Students in Higher Education
Dartmouth College:  What is an academic paper?  - difference between writing at university and high school
University of Toronto: Advice on Academic Writing