Rozřazovací testy

Studenti předmětů JC absolvují před vstupem do 1. ročníku studia a před začátkem akademického roku rozřazovací testy, aby si mohli zapsat příslušný předmět dle své jazykové úrovně. Bližší informace na odkazech k jednotlivým fakultám.

 


 

Rozšířit fotografii: 
false