Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní

 

Anglický jazyk

Bakalářské studijní programy

 • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovní B1-C1 dle CEFR. Angličtina v prvních dvou až čtyřech semestrech dle studijního oboru; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk

Navazující magisterské studijní programy

 • povinné nebo povinně-volitelné předměty Anglický jazyk dle studijního oboru (výstupní úrovně B1+-C1)

Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru

Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:

 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky

 

Německý jazyk

 

Bakalářské studijní programy

 • povinná výuka německého jazyka jako prvního cizího jazyka v předmětech úrovně B1 dle CEFR (Němčina pro ekonomy B1, B1+) v prvních dvou semestrech dle studijního oboru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • povinná výuka německého jazyka jako prvního cizího jazyka v předmětech úrovně B2 dle CEFR (Němčina pro ekonomy B2) ve čtvrtém semestru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • výuka německého jazyka jako povinně-volitelného jazyka v předmětech od úrovně A2 dle CEFR (Němčina pro ekonomy A2, A2+, B1), prezenční a kombinovaná forma studia

Navazující magisterské studijní programy

 

Výuka německého jazyka jako povinně-volitelného jazyka úrovně B1+ nebo B2 dle CEFR dle studijního oboru (Němčina pro ekonomy  B1+, B2), prezenční a kombinovaná forma studia

 

Ruský jazyk

 

Bakalářské studijní programy

 • povinná výuka ruského jazyka jako prvního cizího jazyka v předmětech úrovně B1 dle CEFR (Ruština pro ekonomy B1, B1+) v prvních dvou semestrech dle studijního oboru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • povinná výuka ruského jazyka jako prvního cizího jazyka v předmětech úrovně B2 dle CEFR (Ruština pro ekonomy B2) ve čtvrtém semestru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • výuka ruského jazyka jako povinně-volitelného jazyka v předmětech od úrovně A2 dle CEFR (Ruština pro ekonomy A2, A2+, B1), prezenční a kombinovaná forma studia
 • Navazující magisterské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy

 

 • Výuka ruského jazyka jako povinně-volitelného jazyka úrovně B1+ nebo B2 dle CEFR dle studijního oboru (Ruština pro ekonomyB1+, B2), kombinovaná forma studia

 

 

Francouzský jazyk

 

Bakalářské studijní programy

 

 • Výuka francouzského jazyka jako povinně-volitelného v předmětech od úrovně A2 dle CEFR (Francouzština pro ekonomy A2, A2+, B1), prezenční a kombinovaná forma studia

 

 

Španělský jazyk

 

Celouniverzitní kurzy

 • výuka španělského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Rozšířit fotografii: 
false