Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická

 

Anglický jazyk

 

Bakalářské studijní programy

 

 • povinná výuka anglického jazyka (Angličtina pro chemii, biochemii, ekonomii a polygrafii) v předmětech úrovní B1, B1+ a B2 dle CEFR v jednom až dvou semestrech dle studijního oboru; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk

Navazující magisterské studijní programy

 • povinně volitelné předměty Angličtina pro chemii v úrovních B1+ - B2 dle CEFR
 • volitelné předměty  Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk

Doktorský studijní program

 • povinný předmět Angličtina pro vědecké pracovníky, výstupní úroveň B2+; atestace formou prezentace na Ph.D. konferenci (více viz Studujte s námi – Konference Ph.D.)
 • Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru

Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:

 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky

Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru

Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:

 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky

 

Německý jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Ruský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1 dle CEFR, prezenční forma studia

 

Francouzský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka francouzského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Španělský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka španělského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Rozšířit fotografii: 
false