FZS

Fakulta zdravotnických studií

Anglický jazyk

Bakalářské studijní programy

 • povinná výuka anglického jazyka (Angličtina pro zdravotnictví) v předmětech úrovní A2+ až B1+ dle CEFR  ve dvou semestrech; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk

Bakalářské studijní programy denní studium

 • povinná výuka anglického jazyka (Angličtina pro zdravotnictví), německého jazyka  (Němčina pro zdravotnictví) nebo ruského jazyka  (Ruština pro zdravotnictví) v předmětech úrovní A2+ až B1 dle CEFR ve dvou semestrech; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk

 

Magisterské studijní programy

 • povinná výuka anglického jazyka  (Angličtina pro zdravotnictví) v předmětech úrovní B1+ až B2+ ve dvou semestrech; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk

Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru

Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:

 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky

Německý jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Ruský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1 dle CEFR, prezenční forma studia

 

Francouzský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka francouzského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Španělský jazyk

Celouniverzitní kurzy

 • výuka španělského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 až B1+ dle CEFR, prezenční forma studia

 

Obrázek: