Překlady a jazykové konzultace

Jazykové centrum (JC) zajišťuje překlady, korektury a editaci textů v angličtině. Tým překladatelů vytváří především  texty, které přispívají k tvorbě vícejazyčného univerzitního prostředí, tedy například různé interní dokumenty (směrnice, webové stránky, informační brožury pro studenty a veřejnost apod.).

Texty, které na univerzitě vznikají, jsou často vytvářeny a překládány do angličtiny na různých fakultách a pracovištích, proto jsou termíny nejednotné. Snahou JC je dosáhnout maximální standardizace univerzitní terminologie vytvořením společné databáze nejčastěji užívaných termínů včetně názvů jednotlivých středisek.

Terminologický česko-anglický a anglicko-český glosář byl již spuštěn na webových stránkách JC (viz odkaz Lingua link) a je přístupný interním uživatelům včetně funkce komentáře k jednotlivým překladům.

Při překladatelské a tlumočnické práci JC spolupracuje s týmem zkušených a prověřených externích překladatelů. Vedoucí překladatelského týmu je Mgr. Yveta Linhartová, Ph.D.(JC), jíž lze také adresovat připomínky ke glosáři termínů.

Rozšířit fotografii: 
false