Prezentační dovednosti v AJ

Presentation Skills in English

Prezentační dovednosti v angličtině

Oddíl Presentation Skills in English poskytuje vhled do specifik akademického ústního projevu v angličtině s cílem dosáhnout účinné komunikace v rámci odborné platformy. 

Je určen především studentům a mladým vědeckým pracovníkům, kteří potřebují prezentovat výsledky své práce na mezinárodních konferencích, seminářích, či  při spolupráci s partnerskými zahraničními institucemi. 

Key words: presentation skills, cohesion and coherence, verbal and non-verbal communication, cultural context

Useful websites:

Oral Presentations: http://www.it-sudparis.eu/lsh/ressources/ops/

Presentation training: video: http://www.youtube.com/watch?v=akMqUvAZp-g

Presentation skills introduction: video: AmE: http://www.youtube.com/watch?v=2XFexzhDHxQ&feature=related

Brief introduction into effective language of presentations: phrases: http://esl.about.com/od/businessspeakingskills/ss/presenting.htm

East Tennessee State University College of Applied Science and Technology: Language Skills Handbook: http://www.etsu.edu/scitech/langskil/toc.htm

Cohesion and coherence: http://www.onestopenglish.com/support/ask-the-experts/methodology-questions/methodology-coherence-and-cohesion/154867.article

Rozšířit fotografii: 
false