Spolupráce JC

Jazykové centrum spolupracuje v rámci partnerských dohod, projektů a smluv s dalšími univerzitními pracovišti či profesními organizacemi a institucemi.
Obrázek: