Spolupráce a partneři

Jazykové centrum spolupracuje v rámci partnerských dohod, projektů a smluv s dalšími univerzitními pracovišti či profesními organizacemi a institucemi.

Partneři

Jazykové centrum spolupracuje v rámci svých aktivit nejen s dalšími univerzitními pracovišti, ale také s profesními organizacemi, které se soustředí na vzdělávání a výzkum v oblasti cizích jazyků.  Tyto naleznete zde spolu s dalšími užitečnými odkazy na instituce či dokumenty bezprostředně souvisejícími s problematikou výuky cizího jazyka v terciárním vzdělávání.

  • CASAJC

Česká a slovenská asociace jazykových center

http://casajc.ff.cuni.cz/

 

  • CercleS  - Evropská asociace vysokoškolských jazykových center

Confédération Européenne des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur

European Confederation of Language Centres in Higher Education

http://www.cercles.org/

 

  • ATECR

Association of Teachers of English of the Czech Republic

http://www.atecr.cz/

 

  • IATEFL

International Association of Teachers of English as a Foreign Language

http://www.iatefl.org/

 

  • BESIG

Business English Special Interest Group

http://www.besig.org/

 

 

  • ÖSD

 

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

http://www.osd.at/

 

  • RSVK

Российский центр науки и культуры в Праге

www.rsvk.ru

  • Wirtschaftsuniversität Wien

Institut für Slawische Sprachen
http://www.wu.ac.at/slawisch

Rozšířit fotografii: 
false