FES

Fakulta ekonomicko-správní
Anglický jazyk
Bakalářské studijní programy
 • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovní A2-B2+ dle CEFR. Angličtina v prvních dvou až čtyřech semestrech dle studijního oboru; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
Navazující magisterské studijní programy
 • volitelné předměty Anglický jazyk dle studijního oboru (výstupní úrovně B1-B2+)
Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru
Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:
 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky
Německý jazyk
 
Bakalářské studijní programy
 • výuka německého jazyka jako povinného jazyka v předmětech úrovně B1 dle CEFR (němčina pro ekonomy I – II - B1) v prvních dvou semestrech dle studijního oboru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • výuka německého jazyka jako povinného jazyka v předmětech úrovně B1 dle CEFR (Německý jazyk pro hospodářskou praxi – B1) ve čtvrtém semestru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • výuka německého jazyka jako povinně-volitelného jazyka v předmětech úrovně A2 dle CEFR (Němčina pro ekonomy I - III - A2), prezenční a kombinovaná forma studia
Doktorský studijní program
 • bez přímé výuky, způsob atestace: písemná a ústní forma na téma relevantní studijnímu oboru a tématu disertační práce
Ruský jazyk
Bakalářské studijní programy
 • výuka ruského jazyka jako povinného jazyka v předmětech úrovně B1 dle CEFR (Ruština pro ekonomy I – II - B1) v prvních dvou semestrech dle studijního oboru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • výuka ruského jazyka jako povinného jazyka v předmětech úrovně B1 dle CEFR (Ruský jazyk pro hospodářskou praxi – B1) ve čtvrtém semestru, prezenční a kombinovaná forma studia
 • výuka ruského jazyka jako povinně-volitelného jazyka v předmětech úrovně A2 dle CEFR (A2: Ruština pro ekonomy I - III - A2), prezenční a kombinovaná forma studia
Doktorský studijní program
 • bez přímé výuky, způsob atestace: písemná a ústní forma na téma relevantní studijnímu oboru a tématu disertační práce