UNICOM

„PROFESIONALITA V KOMUNIKACI, KOMUNIKACE V PROFESI“
Projekt UNICOM - Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excelence a internacionalizace
CZ. 1.07/2.2.00/28.0123
Doba realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Hlavní myšlenkou projektu UNICOM je inovovat koncepci jazykového vzdělávání směrem k důsledné garanci kvality a podpoře nadaných studentů a vytvořit optimální podmínky pro rozvoj internacionalizace pedagogických a vědecko-výzkumných činností na UPa.
Klíčové aktivity projektu:
1. Inovace výuky směřující ke standardizaci- inovace předmětů a vzdělávacích modulů jazykového vzdělávání, pilotáž v rámci bakalářských a magisterských programů
2. Podpora excelence a individualizace výuky- řešení nároků talentovaných studentů a perspektivních vědeckých pracovníků ohledně jejich dalšího jazykového a interkulturního rozvoje směrem k efektivní komunikaci publikačních výstupů
3. Tvorba dvojjazyčného univerzitního prostředívčetně vytvoření jednotné terminologické databáze
4. Podpora výuky prostřednictvím e-opor- rozvoj LMS (STAG, Moodle, Mahara) nástrojů jazykového vzdělávání
5. Podpora výuky prostřednictvím ICT- rozvoj ICT nástrojů jazykového vzdělávání a interkulturní komunikace
6. Podpora kvalifikačního růstu- rozvoj cizojazyčné kompetence akademických a organizačních pracovníků UPa, kvalifikační rozvoj ve specifických oblastech aplikované lingvistiky akademických pracovníků JC