Dvojjazyčnost Aj/Čj

Jazykové centrum přispívá k tvorbě dvojjazyčného prostředí (anglický jazyk, český jazyk) na Univerzitě Pardubice.

Dvojjazyčnost prostředí Univerzity Pardubice

false
Rozšířit fotografii: 
false