Konference PhD

Konference PhD
Studenti doktorských studijních programů Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty chemicko-technologické a Fakulty elektrotechniky a informatiky rozvíjejí svou komunikativní kompetenci v anglickém jazyce prostřednictvím studia předmětů zaměřených na odborný a akademický jazyk. Výstupní úroveň pro absolvování těchto předmětů je stanovena na B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR, v anglické zkratce CEFR).  Splnění požadavků předmětu prokazují studenti formou prezentace odborného příspěvku na téma související s jejich disertační prací na simulované vědecké konferenci s následnou diskusí. Účastníci konference jsou hodnoceni odbornou zkušební komisí složenou ze zástupců příslušné fakulty a Jazykového centra dle stanovených kritérií.