Projekt „Blick über die Grenze - Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten in Bayern und Tschechien“

Projekt „Blick über die Grenze - Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten in Bayern und Tschechien“

V rámci projektu „Blick über die Grenze - Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten in Bayern und Tschechien“ absolvovali studentky a studenti UPCE (DFJP, FES, FCHT) studijní cestu na partnerskou vysokou školu OTH Amberg-Weiden v termínu 27.11. – 1.12.2022. Projekt obou partnerských institucí finančně podpořil dotační program „Bavorsko-české akademické projekty 2022“ u BTHA (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur).  

Díky účasti v projektu s velmi zajímavým a pestrým programem získali čeští studenti informace o možnostech studia, stáže nebo zaměstnání v Německu, měli možnost prohloubit své znalosti německého jazyka a vnímat rozdíly mezi spisovnou němčinou a bavorským dialektem, rozpoznat interkulturní rozdíly obou sousedních zemí a při setkání se zahraničními studenty OTH Amberg-Weiden získali velmi osobní dojmy o životě a studiu v Německu.

Studenti ve svých zpětných vazbách velmi oceňovali užitečnost simulačních interview spolu se správnou formulací profesního životopisu, čemuž předcházela návštěva BIZ (Berufsinformationszentrum), kde studenti získali aktuální informace o požadavcích na uchazeče o zaměstnání v rámci EU.

Velmi pozitivní odezvu zaznamenal u studentů workshop na téma inovací a založení startupových firem, který vedl Dr. Bastian Vergnon v duchu představení startupových novinek a podnikatelských záměrů nejen v regionu Oberpfalz.

V neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost, že v době digitálního pokroku, kdy je možné v rámci programu Double Degree studovat dvě vysoké školy současně, je znalost cizího jazyka a osobní zkušenost s jeho užitím v zemi původu neoddělitelnou součástí profilu absolventa vysoké školy. Z tohoto důvodu spolupracuje Jazykové centrum Univerzity Pardubice již několik let s OTH Amberg-Weiden, kdy v letech 2018 a 2019 proběhly první exkurze studentů obou vysokoškolských institucí, v roce 2019 byla uzavřena smlouva programu Erasmus a v roce 2022/23 je OTH Amberg-Weiden partnerem Univerzity Pardubice v programu „Erasmus+ Blended Intensive Programme Staff Training“.

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false