Language and Culture Scheme

V rámci předmětů „Language and Culture Scheme“ je organizován týdenní interkulturní seminář pro studenty UPa na partnerských univerzitách v Prestonu, v Alicante, ve Visby a v Lipsku.

Cílem programu LαC je poskytnout studentům vhled do specifik kultury a komunikace prostřednictvím angličtiny nebo němčiny v mezinárodním kontextu, seznámit je s možnostmi a stylem studia na zapojených univerzitách, zprostředkovat jim kontakt s prioritami a hodnotami komunit velkých i menších měst jednotlivých zemí  (muzea, galerie, koncerty, aktivity na venkově), nabídnout jim náhled do reálného fungování firem i zapojení do diskuzí se zajímavými osobnostmi s mezinárodním přesahem, zorganizovat prezentace studentských projektů a vytvořit příležitost získat na ně zpětnou vazbu od odborníků z mezinárodního obchodního prostředí, otevřít prostor pro vytvoření vzájemných pracovních kontaktů studentů v budoucnu (ukázka programu zde).

 

 

Rozšířit fotografii: 
true