E-learning

Pro potřeby výuky cizích odborných jazyků jsou na Jazykovém centru UPa vytvářeny elektronické opory v prostředí LMS Moodle a pro podporu kooperativního a poskytování zpětné vazby je využíván nástroj pro tvorbu elektronických portfolií Mahara.

LMS Moodle slouží k poskytování odborného obsahu a podporuje kooperativní a konstruktivistické přístupy k učení. Prostředí výukové platformy Mahara umožňuje všem uživatelům kontinuální práci na vlastním elektronickém jazykovém portfoliu a poskytuje prostor pro sdílenou komunikaci ve skupinách a to na univerzitní i na mezinárodní úrovni.

Rozšířit fotografii: 
false