Partneři

Partneři
Jazykové centrum spolupracuje v rámci svých aktivit nejen s dalšími univerzitními pracovišti, ale také s profesními organizacemi, které se soustředí na vzdělávání a výzkum v oblasti cizích jazyků.  Tyto naleznete zde spolu s dalšími užitečnými odkazy na instituce či dokumenty bezprostředně souvisejícími s problematikou výuky cizího jazyka v terciárním vzdělávání.
  • CASAJC
Česká a slovenská asociace jazykových center
 
  • CercleS  - Evropská asociace vysokoškolských jazykových center
Confédération Européenne des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur
European Confederation of Language Centres in Higher Education
 
  • ATECR
Association of Teachers of English of the Czech Republic
 
  • IATEFL
International Association of Teachers of English as a Foreign Language
 
  • BESIG
Business English Special Interest Group
 

  • ÖSD
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 
  • RSVK
Российский центр науки и культуры в Праге
  • Wirtschaftsuniversität Wien
Institut für Slawische Sprachen
http://www.wu.ac.at/slawisch
Obrázek: