Krátkodobé studijní výjezdy

Krátkodobé studijní výjezdy se konají v rámci předmětu „Language and Culture Scheme“, který si klade za cíl nejen rozvoj interkulturní kompetence a interakce, ale také prohlubování sociálních kontaktů a spolupráce mezi různými kulturami. Mezikulturní komunikace vede ke zvýšení vnímavosti vůči rozdílným komunikačním vzorcům a představuje tak dialog nezbytný k soužití v moderní multikulturní společnosti.

false
Rozšířit fotografii: 
false